HOME-PAGE

ZWEMBAD

THUIS

STRAND

VERDRINKING

AUTO TE WATER

LINKS

MEDIA BERICHTEN

 

1e Drenkelingen met het hoofd boven water

2e Drenkelingen die met het hoofd onder water liggen of hebben gelegen

STRAND  REDDING

STRAND VERDRINKING

STRAND  PREVENTIE

STRAND BEHANDELING

 

ALTIJD EERST 112 - AMBULANCE WAARSCHUWEN

 EVENTUEEL TRAUMA-ARTS


1 Drenkelingen met het hoofd boven water:

Let op eigen gevaar en werp deze drenkelingen in eerste instantie een drijvend voorwerp toe waarmee ze zich makkelijker met het hoofd boven water kunnen houden (redding boei, reserveband auto, bal of ieder drijvend voorwerp).

Men kan deze drenkelingen ook een tak, plank, werpzak, rescue-can, haak en alle denkbare voorwerpen toesteken welke de drenkeling kan pakken en zich naar de kant  kan laten slepen.

 

Als het niet anders kan en U bent de zwemkunst machtig, probeer dan de drenkeling op het droge te krijgen. Hierbij gaat de voorkeur uit naar de bevrijding en vervoersgrepen welke worden onderwezen door redding brigades Nederland.

 

Als de vitale functies niet bedreigd zijn, zoals ademhaling en hartslag dan moet men een drenkeling horizontaal uit het water halen (van groot belang bij onderkoeling) daar dit voordeel oplevert bij de eerste hulp aan en herstel van de drenkeling. Heeft men geen andere mogelijkheid dan is men wel gedwongen om een drenkeling verticaal uit het water te halen.

 

Iemand die langere tijd te water heeft gelegen, krijgt door de druk van het water een lagere bloeddruk. Bij iemand die staat, moet het hart zorgen dat het bloed wordt rondgepompt, vanaf het hart gerekend naar de voeten, maar ook weer omhoog naar het hart toe. Daar is het hart prima toe in staat. Iemand die te water ligt zal vrij snel een aangepaste hartslag hebben. Waarom zou het hart krachtiger kloppen als de waterdruk helpt, daarom gaat het hart het ook rustiger aan doen en minder kracht leveren. Dit is de voornaamste reden dat een drenkeling horizontaal uit het water moet, dan kan het hart weer rustig wennen aan de luchtdruk in plaats van de waterdruk.

Dit heet ook wel hydrostatisch drukverval. Zeker bij drenkelingen die lang in koud water hebben gelegen is dit mede door de onderkoeling een must om de drenkeling horizontaal uit het water te halen. Doet men dit snel verticaal dan loopt men de kans dat de drenkeling overlijdt omdat het hart het drukverval niet snel genoeg kan opvangen en daardoor stilvalt waardoor de drenkeling overlijdt.


2e Drenkelingen die met het hoofd onder water liggen of hebben gelegen

Hierbij geldt maar een prioriteit: Zuurstof toedienen eventueel in combinatie met reanimatie.

 

Een drenkeling die onder water heeft gelegen heft dringend behoefte aan zuurstof en circulatie om de zuurstof te transporteren. In tegenstelling tot hierboven beschreven waar drenkelingen met het hoofd boven water liggen en dus zelfstandig ademhalen, vereist de onder water geraakte drenkeling een andere aanpak en moet zo snel mogelijk het water uit.

 

Ook bij onder water geraakte drenkelingen speelt het drukverval een rol, deze is ondergeschikt aan de rol van zuurstoftoediening, maar hou er wel degelijk rekening mee bij een redding. Zeker bij onderkoelde drenkelingen zal de circulatie moeilijk waarneembaar zijn en ademhaling kan (schijnbaar) afwezig zijn.    NIET DOEN mond op mond beademen tijdens het zwemmend redden!

Doe dit pas als je vaste grond onder de voeten hebt.

EEN VRIJE ADEMWEG IS

EEN VRIJE WATERWEG!