HOME-PAGE

ZWEMBAD

THUIS

STRAND

VERDRINKING

AUTO TE WATER

LINKS

MEDIA BERICHTEN

 

ZWEMBAD BEHANDELING  

PREVENTIE

 REDDING

VERDRINKING

MEDIA VERDRINKING

 

 

BEHANDELING  VAN  (BIJNA)  VERDRINKING SLACHTOFFERS  

ZUURSTOF & SELLICKEN ONDERKOELING IN EN ROND HET ZWEMBAD

 

Om bij een (bijna) verdrinking ongeval de hersenbeschadiging in te perken, is het noodzakelijk om het slachtoffer zuurstof toe te dienen. Voorkeur maskerballon (professional) Pocket mask met zuurstofaansluiting (mond op mond)  en als het slachtoffer zelf ademt non-rebreathing masker of zuurstofslang voor mond/neus.

LET OP GEVAAR BIJ HET

GEBRUIK ZUURSTOF!

SPECIAAL BINNEN EN

IN GESLOTEN RUIMTES


Bij drenkelingen is het nuttig om de handgreep van Sellick toe te passen. Drenkelingen moeten vaak braken doordat er water in de maag is gekomen. Tijdens reanimatie is het moeilijk om door de stress niet te veel te beademen. Door toepassing van de handgreep van Sellick word voorkomen dat je ook lucht in maag blaast waardoor de drenkeling sneller kan gaan braken. Dus je kunt voorkomen dat een drenkeling gaat braken als gevolg van te veel inblazen  met alle schadelijke gevolgen van dien.


International Life Saving Federation Medical Commission         

 Zuurstof toediening door Lifeguards

Alle (bijna) verdrinking slachtoffers hebben een zuurstoftekort door het optreden van het laryngospasme (keelkramp) of geen, cq gebrekkige circulatie o9f beide. Directe zuurstoftoediening kan schade beperken en herstel bespoedigen. Bij mond op mond beademing bevat de resterende zuurstof van de redder nog

uit 16 tot 18 % zuurstof Dient U direct zuurstof toe dan stijgt dit tot tussen de 21 en 100 %. Als U het slachtoffer meer zuurstof kan toedienen dan wordt dit direct opgenomen door de cellen. Als de zuurstofuitwisseling en circulatie goed verlopen, dan vergroot dit de kans op restloos herstel en verkleint dit schade aan organen en hersenen.

 

Er zijn diverse methoden beschikbaar om zuurstof toe te dienen,

voor zowel  spontaan ademende als niet zelfstandig ademende drenkelingen.

 

 

 

Als men zuurstof toedient aan een drenkeling

Slang bij neus/mond

Pocket Mask  (mond op mond)

Zuurstofmasker (non rebreathing)

Masker ballon beademing (prof)

flow op 15 liter

flow op 15 liter

flow op 15 liter 

flow op 15 liter

levert 24 tot 40 % zuurstof

levert 50  % zuurstof

levert 100 % zuurstof

levert 100 % zuurstof

 

 

 De techniek van zuurstoftoediening lijkt moeilijker als het behalen van je EHBO diploma, omdat de training die je nodig hebt in combinatie met de technische kennis van de zuurstofkoffer (zuurstof, cilinder, drukregelaar, flowmeter, benodigdheden zoals slang, masker - ballon). Er zijn geen vaste richtlijnen te geven hoelang men er over doet om dit in de vingers te krijgen en realistisch te oefenen., dat verschilt per persoon.

Organisaties in verschillende landen zijn er in geslaagd om korte cursussen op te zetten en de nodige kennis op te doen. Onderzoek wijst uit dat er minder restschade optreed als de lifeguard zuurstof heeft toegediend bij een (bijna) verdrinking slachtoffer. Zeker als men de theorie goed onder de knie heeft. Bewezen is echter dat als 2 lifeguards bij een slachtoffer zuurstof toedienen dit uiterst effectief werkt en de drenkeling beter hersteld..


Belangrijk is de tijd tussen het beginnen met Basic Life Support door lifeguards en Advanced Life Support door professionals (ambulance en/of ziekenhuis). De waarde van het onmiddellijk zuurstof toedienen is van het grootste belang. Van belang is dan ook dat de zuurstof voor handen  is en de lifeguard er mee kan werken, evenals het overgeven van een slachtoffer aan de ambulance of trauma arts.

Het voordeel van onmiddellijke zuurstoftoediening bij drenkelingen, met of zonder circulatie van bloedsomloop, ook als zij zelfstandig ademen is duidelijk.

Als er geen zuurstof is blijft mond op mond effectief. Reanimatie is altijd goed, de afwezigheid van zuurstof mag nooit iemand afremmen om met cpr te beginnen.

Lifeguards moet geleerd worden om met de apparatuur om te gaan en regelmatig worden getoetst op hun kennis. Een man binnen de organisatie moet zich hiermee bezig houden, tevens de scholing regelen en zorgen dat alles wettelijk is geregeld.